Fråga 7

Tillhör tjänsten någon av dessa kategorier?

Om tjänsten redan är fullgjord har du inte ångerrätt om du uttryckligen gick med på att tjänsten skulle påbörjas och att det inte skulle finnas ångerrätt när tjänsten var fullgjord.

Med uttryckligen menas att du klart och tydligt gick med på detta. Det räcker alltså inte att företaget skrev detta undantag i sina allmänna villkor.

T.ex. Biluthyrning, servering, catering, fritidsevenemang, idrottsevenemang, konserter och liknande kulturevenemang. 

Om besöket sker på ditt initiativ och reparationen eller underhållsåtgärden har samband med detta, samt är brådskande, så har du ingen ångerrätt.