Fråga 6

Har det gått mer än 14 dagar sen du ingick avtalet?