Fråga 2

Vem har du köpt ifrån, en privatperson eller ett företag?