Rätt att ångra köpet?

Gör testet för att få svar

Fråga 1

Har du gjort köpet som konsument (privatperson) eller via ditt företag?

Vanliga frågor

Ångerrätt är rätten att frånträda köp som gjorts på distans. Ångerrätten finns eftersom det är svårare att göra ett bra och genomtänkt köp på distans än om du hade handlat i butik. 

Nej, ångerrätten gäller enligt lag och kan inte tas bort av företaget. Däremot säger lagen att vissa varor och tjänster inte ska gå att ångra. Gör gärna vårt test för att se om du har ångerrätt på det du har köpt.

Du kan vända dig till Hallå konsument för att få gratis rådgivning. 

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden om du vill ha en gratis prövning av din tvist.

Om ångerrätt.se

Syftet med den här webbsidan är att hjälpa dig som privatperson att ta reda på om ditt köp omfattas av ångerrätten. Ångerrättstestet är baserat på lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.